Audio

Kodi audio addons

JewMC addon

JewMC Addon Guide

Rogue Radio addon

Rogue Radio Addon Guide

Slamming addon

Slamming Addon Guide

LastFM Tube addon

LastFM Tube Addon Guide

MP3 Streams Addon Guide

Shoutcast 2 add-on

SHOUTcast 2 Addon Guide